Sunday, 19 February 2012

စိတ္နဲ့.........ပညာရွိ

စိတ္ပာာ အလြန္ပဲ ၿမင္ရခက္တယ္ ၊ အလြန္ပဲ သိမ့္ေမြ့တဃ္ ၊ သြားခ်င္ရာ သြားတဃ္။ ပညာရွိပာာ စိတ္ကို
ေစာင့္ေရွာက္ရတဃ္။ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့စိတ္က မဂ္ ၊ ဖိုလ္ ၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ေပးတဃ္။ စိတ္ပာာ နွိမ္နင္းရ
ခက္တယ္ ၊ အၿဖစ္အပ်က္ ၿမန္တဃ္ ၊ သြားခ်င္ရာ သြားတယ္။ စိတ္ကို ဆံုးမတာပာာ ေကာင္းတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့
ယဥ္ေက်းၿပီးတဲ့ စိတ္ပာာ မဂ္ ၊ ဖိုလ္ ၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ေပးလို့ပါပဲ။

စိတ္ပာာ အဆင္းစတဲ့အာရံုေတြမွာ တုန္လႈပ္တယ္ ၊ တစ္အာရံုတည္းမွာ မတည္ ၊ သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အာရံုတစ္
ခုခုမွာ ထားရခက္တယ္။ မသင့္ေတာ္တဲ့ အာရံုဆီ မသြားေအာင္ တားဖို့ခက္တယ္ ။ ၿမားလုပ္သမားပာာ ၿမားကိုေၿဖာင့္
ေအာင္လုပ္သလိုပညာရွိပာာ စိတ္ကို ေၿဖာင့္မတ္ေအာင္လုပ္တယ္။

ငါးကိုေရထဲက ထုတ္ေဆာင္ၿပီး ကုန္းေပၚတင္ထားလိုက္ရင္ တဖ်တ္ဖ်တ္ခုန္တယ္။
ကာမဂုဏ္ ငါးပါးမွာ ေပ်ာ္တဲ့စိတ္ပာာ ကိေလသ၀ဋ္ကို ပဃ္ရွားဖို့ ၀ိပႆနာ အာရံုမွာ ထားခံရတဲ့အခါ ၀ိပႆနာအာရံုမွာ
ေကာင္းေကာင္းမတည္နိုင္။

စိတ္ပာာ အေ၀းမွာရွိတဲ့ အာရံုကို ယူနိုင္တဃ္။ တစ္စိတ္ၿဖစ္ၿပီးမွ တစ္စိတ္ခ်ဳပ္တယ္။
ကိုယ္ပံုသ႑ာန္ မရွိ ၊ အညိဳစတဲ့ အဆင္းမရွိ။ မပာာဘုတ္ေလးပါးဆိုတဲ့ ဂူကိုမွီၿဖစ္တဃ္။


စိတ္ကိုေစာင့္ေရွာက္သူေတြပာာ မာရ္မင္းရဲ့အေနွာင္အဖြဲ့ၿဖစ္တဲ့ ၀ဋ္ ဆင္းရဲမွ လြတ္ၾကတဃ္။
( ဓမၼပဒ ပါဠိ ၊ ၁၈ )ကိုယ္႕အမႈ ကိုယ္႕ရႈ

သူတစ္ပါးေတြရဲ့ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ စကားေတြကို နွလံုးမသြင္းရ ၊ သူတစ္ပါးလုပ္တာ ၊ မလုပ္တာကို မၾကည့္ရႈရ ။
ကိုယ္႔ရဲ့လုပ္တာ ၊ မလုပ္တာကိုသာ ၾကည့္ရႈရတယ္။
( ဓမၼပဒ ၊ ၂၀ )


ပညာရွိအမူအရာ

ပညာရွိေတြပာာ ေကာင္းေလာကဓံေတြနဲ့ ေတြ့ရလို့လည္း ၀မ္းသာတဲ့ အမူအရာကို မၿပၾက ၊
မေကာင္းေလာကဓံနဲ့ ေတြ့ရလို့လည္း မ်က္နွာမသာယာတဲ့ အမူအရာကို မၿပၾက။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၂၅ )

ပညာရွိသူ

ပညာရွိဆိုတာ ကိုယ္႔အတြက္ေၾကာင့္ေရာ သူတစ္ပါးအတြက္ေၾကာင့္ပါ မေကာင္းမႈကို မလုပ္။ သားသမီး ၊ ပစၥည္းဥစၥာ ၊
နိုင္ငံကို လိုခ်င္လို့လည္း မေကာင္းမႈကို မလုပ္ ။ ကိုဃ့္မွာပစၥည္း ဥစၥာ ၿပည့္စံုလို့လည္း မေကာင္းမႈကို မလုပ္။ အဲဒီလို
ပုဂၢိဳလ္သာ သီလရွိသူပဲ ၊ ပညာရွိသူပဲ ၊ တရားရွိသူပဲ ။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၂၅ )


ေက်ာက္ေတာင္ၾကီး

တစ္ခဲနက္ ေက်ာက္ေတာင္ၾကီးပာာ အရပ္ေလးမ်က္နွာက ေလေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္သလို ပညာရွိေတြပာာ
ေကာင္းဆိုးေလာကဓံေတြေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္ ။ ( ေလာဘ ၊ ေဒါသ မၿဖစ္။ )
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၂၅ )


လူမိုက္နဲ့တရား

လူမိုက္ပာာ အသက္ထက္ဆံုး ပညာရွိကို ဆည္းကပ္ေစဦးေတာ့ ၊ ပရိယတ္ ၊ ပဋိပတ္ ၊ ပဋိေ၀ဓတရားကို မသိ။
ဥပမာ ပာင္းေမႊေယာက္မပာာ ပာင္းရဲ့အရသာကို မသိသလိုပါပဲ။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၂၂ )ပညာရွိနဲ့ တရား

ပညာရွိပာာ တစ္မုပာုတ္မ်ွေတာင္ ပညာရွိကိုခ်ဥ္းကပ္ရရင္ လ်င္ၿမန္စြာပဲ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္၊ ပဋိေ၀ဓတရား ကိုသိတဃ္။
ဥပမာ လ်ွာပာာ ပာင္းရဲ့အရသာကို သိသလိုပါပဲ။
( ဓမၼပဒပပါဠိ ၊ ၂၂ )


လူမိုက္နဲ့ မေကာင္းက်ိဳး

မေကာင္းမႈလုပ္တဲ့ လူမိုက္မွာ မေကာင္းမႈက မေကာင္းက်ိဳး မေပးေသးသမ်ွေတာ့ မေကာင္းမႈကို ခ်ိဳၿမိန္တဲ့ အရသာ
ပမာ ထင္ေနတယ္။ မေကာင္းမႈ အက်ိဳးေပးတဲ့ အခါ ဒီဘ၀မွာ ညွဥ္းပန္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံရတယ္။ ေနာက္ဘ၀မွာ ငရဲ
စသည္မွာ အၾကီးအက်ယ္ဒုကၡခံရတယ္။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၂၃ )


တစ္ရာအသက္နဲ့တစ္ရက္

ၿဖစ္ပ်က္နွစ္ၿဖာ ၊ မၿမင္ပါဘဲ ၊ တစ္ရာအသက္၊ ရွည္သည္ထက္လည္း ၊ ၿဖစ္ပ်က္ေနပာန္ ၊ ရုပ္နွင့္နာမ္ကို ၊ အမွန္ၿမင္လ်က္ ၊
ညဏ္စဥ္တက္ ၊ တစ္ရက္တာမွ် ၊ သက္ရွည္ရေသာ္ ၊ ေလာက့လူရႊာ ၊ ေကာင္းၿမတ္ပါသည္ ၊ ၿမတ္စြာဗုဒၶ မိန့္ခြန္းတည္း။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၃၀ )


ရိုေသပါ

ရွိခိုးထိုက္သူေေတြကို ရွိခိုးေလ့ ၊ ၾကီးသူေတြကို အၿမဲရိုေသေလ့ရွိသူမွာ အသက္ရွည္တယ္ ၊ အဆင္းလွတဃ္ ၊
ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာတယ္ ၊ အင္အားရွိတယ္။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၂၉ )


စကားတစ္ခြန္း

အက်ိဳးမဲ့နဲ့ ဆက္စပ္တဲ့စကားေတြ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်ားေစဦးေတာ့၊ ၾကားနာရလို့ ကိေလသာၿငိမ္းေစတဲ့
စကားတစ္ခြန္းကသာ ၿမင့္ၿမတ္ပါတဃ္။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၂၈ )


သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ့ ခ်စ္သူ

ကိစၥေပၚလာတဲ့အခါမွာ ဆံုးမပါ ၊ ကိစၥမေပၚခင္ ၾကိဳတင္သြန္သင္ပါ ။ မ်က္ေမွာက္မွာ ဆံုးမပါ ။ မ်က္ကြယ္မွာ
တမန္လႊတ္ၿပီးေတာ့ ၿဖစ္ေစ ၊ သတင္းစကား ပို့လႊတ္ၿပီးေတာ့ၿဖစ္ေစ သြန္သင္ပါ ။ တစ္ၾကိမ္ဆံုးမပါ ။ အထပ္ထပ္
သြန္သင္ပါ ။ မေကာင္းမႈက တားၿမစ္ပါ ။ ဆံုးမသြန္သင္သူ ကို သူေတာ္ေကာင္းေတြ ခ်စ္ၿမတ္နိုးၾကတဃ္။ မသူေတာ္
ေတြကေတာ့ မုန္းၾကတဃ္။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊၂၄ )


ဆည္းကပ္ပါ

ကိုယ္႔ရဲ့အၿပစ္ကို စိတ္ေကာင္းနဲ့ ညႊန္ၿပသူကို ေရႊအိုးညႊန္ၿပသူပမာ ရႈၿမင္ပါ ။
အၿပစ္အားေလ်ာ္စြာ နိွပ္ကြပ္ေၿပာဆိုတဲ့ ပညာရွိကို ဆည္းကပ္ပါ ။ ဆည္းကပ္ရင္ တိုးသာတိုးတက္တယ္ ၊ မဆုတ္ယုတ္။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၂၄ )


မီးခဲၿပာဖံုး

နြားမရဲ့နို့က ထြက္လာတဲ့ နို့ရည္ပာာ ခ်က္ခ်င္းခ်ဥ္မသြားသလို မေကာင္းမႈပာာလည္း ၿပဳလုပ္ဆဲမွာ အက်ိဳးမေပးတတ္ ၊
ၿပာဖံုးထားတဲ့ မီးက်ီးခဲက မပူေလာင္ေစ ၊ ၿပာကိုပူေစၿပီးမွ အေရစသည္ကို ပူေလာင္ေစပါတယ္။ ဦးေနွာက္အထိ
ပူေလာင္ေစပါတယ္။ ဦးေနွာက္အထိ ပူေလာင္ေစပါတယ္။ မေကာင္းမႈပာာလည္း ၿပဳသူလူမိုက္ ကို ဒုတိယ ၊ တတိယ
ဘ၀မွာ ငရဲစသည္မွာ ၿဖစ္ေစကာ ပူေလာင္ေစပါတဃ္။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၂၃ )

လူမိုက္

လူမိုက္ရဲ့ အတတ္ပညာ ၊ အစိုးရမႈ၊ အေၿခြအရရွိမႈ ၊ ၿပည့္စံုမႈေတြပာာ သူ့အတြက္ အက်ိဳးမဲ့ၿဖစ္ဖို့ရာသာ အလြန္အကဲၿဖစ္
ပါတဃ္။ လူမိုက္ရဲ့ ကုသိုလ္အဖို့အစုကို ဖ်က္ဆီးတယ္ ၊ ပညာဆိုတဲ့ ဦးထိပ္ကို ဖ်က္ဆီးတယ္။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊၂၃ )


ရွည္လ်ားတယ္

အိပ္မေပ်ာက္သူအတြက္ ညဥ့္ပာာ ရွည္တယ္။ ခရီးပန္းေနသူအတြက္ တစ္ဃူဇနာပာာ ရွည္တဃ္ ။
ေဗာဓိပကၡိဃတရား ၃၇ ပါးကိုမသိသူ လူမိုက္ေတြအတြက္ သံသရာပာာ ရွည္လ်ားတယ္။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၂၂ )

ပညာရွိၿဖစ္နိုင္သူ

ကိုယ္႔ကိုယ္ကို မိုက္မွန္းသိသူပာာ အဲဒီအသိေၾကာင့္ ပညာရွိသို့မပာုတ္ ပညာရွိနဲ့တူသူ ၿဖစ္နိုင္တယ္။
လူမိုက္ ( ပညာမရွိသူ )ၿဖစ္ပါလ်က္ ကိုယ္႔ကိုယ္႔ကို ပညာရွိလို့ ထင္ေနသူကိုေတာ့ တကယ္႔လူမိုက္ပဲလို့ ဆိုရတဃ္။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၂၂ )
ေလညာဆန္တဲ့ ပန္းနံ့
ပန္းေတြရဲ့ အနံ့ပာာ ေလညာကိုဆန္ၿပီး မေမႊးၾကိဳင္၊ စႏၵကူးနံ့ ၊ ေတာင္ဇလပ္ပန္းနံ့ ၊ ၾကက္ရုန္ပန္းနံ့ေတြပာာ လည္း
ေလညာကိုဆန္ၿပီး မေမႊးၾကိဳင္ ။ သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ့ သီလရနံ့ပာာ ေလညာကို ဆန္ၿပီး ေမႊးၾကိဳင္တယ္ ။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ပ ၊၂၁ )

ပန္းပံုၾကီး
ပန္းပံုထဲမွ ပန္းကံုးမ်ားစြာကို ပန္းကံုးသူပာာ ၿပဳလုပ္သလို ေသတတ္တဲ့သေဘာရွိတဲ့ သတၱ၀ါေတြပာာ ကုသိုလ္ကို

မ်ားမ်ားၿပဳလုပ္သင့္တယ္။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၂၁ )
အားမရေသးဘဲ
ကာမဂုဏ္ငါးပါး ပန္းေတြကိုသာ ဆြတ္ခူးေနတဲ့၊ ေရာက္လာ၊ မေရာက္လာေသးတဲ့ ကာမဂုဏ္အာရံုေတြကို ကပ္ၿငိစိတ္
ရွိတဲ့သူကို ေသမင္းက ေခၚေဆာင္သြားတဃ္။ ဥပမာ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ ရြာသူ ရြာသားေတြကို ေရအယဥ္ၾကီးပာာ သယ္
ေဆာင္ၿပီး ငါးလိပ္ေတြရဲ့ အစာၿဖစ္ေအာင္ ၿပဳလုပ္သလိုပါပဲ။ ကာမဂုဏ္မွာ ရွာမွီးလို့ ၊ ရလို့ ၊ သံုးေဆာင္လို့ ၊ သိုမွီးလို့
အားမရေသးတဲ့ သတၱ၀ါကို ေသမင္းက သူ့အလိုကို လိုက္ေစပါတယ္။
( ဓမၼပဒပါဠိ ၊ ၂၀ )

No comments:

Post a Comment

ေျပာခ်င္တာေလးေတြေျပာထားခဲ႕ပါ

.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

၀တၳဳစာမ်ားလုိအပ္ရင္ေဒါင္းသြား


မင္းလူ ၀တၳဳမ်ား
သခၤ ါရမ်ား ေခါင္းေလာင္းထုိးေသာ၀တၳဳတုိမ်ား အခ်စ္လုိ႔အဓိပါယ္သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေစရ ငုိအားနဲ႔ရယ္အား ေျခစစ္ပြဲမ်ား အဖြားၾကီးသုံးေယာက္နဲ႔စကားေျပာျခင္း ေဒ၀တာျမိဳ႕ေတာ စိန္အလြမ္း အီးေကာ္လံ ေလထန္ဖုန္း ေျခစစ္ပြဲမ်ား ညာဏ္စမ္းပုစာၧ ဖူးစာရွင္ကုိေရြးေတာ့မည္ ျပတုိက္ထဲက ျပဇာတ္ ငါးေလးတစ္ေကာင္ဖမ္းမိတယ္ ခ်စ္ျမွားရွင္အစ ခ်စ္ျမွားရွင္အဆုံး

မင္းသိခၤ ၀တၳဳမ်ား
ျမနန္းႏြယ္ မုိးနဲ႔ေျမ မ "တတ္ပါ့" မေနာမရျမသက္လည္ မေနာမရကုိပီတာ ျမဳိင္ေဟ၀န္ ပုဏၰားဘကြန္း အပုိင္း၁ ပုဏၰားဘကြန္း အပုိင္း ၂ တစ္ပြဲစားဦးေႏွာ အပါအ၀င္ အျခား၀တၳဳတုိမ်ား မုိးနဲ႔အတူ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္နဲ႔ ျမဳိင္မဟာမျမေလး ေပတလူ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ေမာင္ဘခ်စ္ အပုိင္း ၁ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ေမာင္ဘခ်စ္ အပုိင္း ၂ မေအာင္ရင္ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္နဲ႔ ပ်ားဆြဲေသာမုတ္ဆိတ္ ဘမ်ဳိးဘုိးတူဘယ္သ န္ဘမွန္ မမင္းျဖဴမွန္မွန္ေျပာ

ျမသန္းတင့္

လာျခင္းေကာင္းေသာအရွင္သခင္ (ဘာသာျပန္) သမိုင္းစကား ပန္းစကားႏွင့္ အျခားရသစာတမ္းမ်ား လာျခင္းေကာင္းေသာအရွင္သခင္ (ဘာသာျပန္) လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ (ဘာသာျပန္) ဂ်ဴပီတာဖုိက္ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကာညဳိနံသင္းေသာေရ၀တီမ ဓားေတာင္ကုိေက်ာ္၍ မီးပင္လယ္ကုိျဖတ္မည္ ေမွာင္မုိက္မွာငုိ (ဘာသာျပန္) တိမ္းေရွာင္သူ (ဘာသာျပန္) ၏ကရီဖြားေစာ (ဘာသာျပန္) ေမွာ္ရုံေတာ္မွာ ေမာလွျပီ(ဘာသာျပန္) စာေရးျခင္းအတတ္ပညာ (ဘာသာျပန္)

ကံခြ်န္၀တၳဳမ်ား
အပ်ဳိစင္တုိ႔သိဖုိ႔ 2 အပ်ဳိစင္တုိ႔သိဖုိ႕ ၃ အင္တာဖီးနဲ႔ ဆုိင္ဆုိင္မဆုိင္ဆုိင မႏ ၱေလးကလူေတြအေၾကာင္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါးဟာသဟာသ၀တၱဳ တုိမ်ား ၾကားဖူးနား၀ ဟာသမ်ား ဒါကဒီလုိရွိတယ္ ဟုိဟာကဟုိလုိရွိတယ္။ ဒုိးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ဟာသမ်ား

ခ်စ္ဦးညဳိ ၀တၳဳမ်ား
အီဂ်စ္နဲ႔အဂၤလန္ ႏိုင္ငံျခားကုိေမာင္သြားထာ းေလမလား ရုကၡစုိးနဲ႔ အျခား ျပိတၱာမ်ား ရာဇကုမာရ ၀ိဇိတာ၀ီ ၀ိသာခါႏွင္႔သီတာ စကၠ႐ုႏွင္႔ဘဒၵါ ရွင္ေစာပု မေလးမဏိစႏၵာ လကၤာဒီပခ်စ္သူ ေလာကဓံႏွင္႔ လမ္းေလ်ွာက္အတူထြက္ျခင္း ေနမင္းလမင္းသိန္းရာေထာင္ ခ်စ္ေသာပါဒဧကရီ ခ်စ္သူမင္းနႏၵာ ေဒ၀စၦရာႏွင္႔ေတ ြ႕ဆံုျခင္း ယာဇ စာမရီသုိ႕႔ထူးထူးျခားျခား မဏိစႏၵာဥဒါန္း မဟာေသနာပတိ အစီရ၀တီ ကု႑လေကသာ သမိုင္းမတြင္ေပမယ့္ သမိုင္း၀င္ေနမယ့္ စကားမ်ား

ေဆာင္း၀င္းလတ္ - ဆူးေလးဆူးတယ္ခုူးမယ္
ျပည့္ပုိင္မွဴးအိမ္ ၀တၳဳမ်ား
က်ဴးပစ္ဒ္၏ရင္ဖြင့္ျမွား ကုန္ၾကမ္း ပန္းႏုေရာက္ျပကြက္ထဲက ကၾကဳိးလွတဲ့သတုိ႔သမီး သတၱမေျမာက္နတ္သမီး ျခံခုန္တဲ့ၾကယ္ အခ်စ္နဲ႔နကၡတ္ ေႏြရင္ခြင္အတြက္ႏွင္းစက္အနမ္း ခ်စ္သူကုိတုိင္ သြန္းခတ္ခဲ့ေသာသစ္သီးမ်ား မုိးရထားေပၚက လက္ျပတဲ့ေကာင္မေလး မုိးေကာင္းကင္ လွည့္စားတဲ့ၾကယ္ အခ်စ္ကုိၾကက္ေျခမခတ္ေၾကး

မဟာေဆြ ၀တၳဳမ်ား
အက်ၤီပါး သူပုန္ၾကီး စာေရးၾကီး
မင္းခုိက္စုိးစန္ ၀တၳဳမ်ား
ဖုိးသူေတာ္ေျပာေသာပုံျပင္ စုိမွာစုိးလုိ႔ မုိးမိတယ္ ေခတ္တစ္ခု၏အစ အဓိပါယ္တစ္ခု၏အဆုံး သုည ဂ်စ္ပစီတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္ကြဲပက္လက္ လမ္းဆုံ ေကာ္ဖီည ကေလးအေတြး

ေလ့လာမွတ္သား ဖတ္ရွဳ႕စရာမ်ား

# အနာဂတ္မ်က္လံုံးရွင္ (ေအာင္ခန္.)

# ကာလီေဒ၀ီ (ေအာင္ခန္.)

# လက္သံုးေတာ္ဓါး (ေအာင္ခန္.)

# ေနဘုရားေတာ္ (ေအာင္ခန္.)


# အေမြ ေအာင္သင္း

# ေသကိန္းဆိုက္တဲ့ညႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား ေအာင္သင္း

# ဥာဏ္ပညာ ထက္ျမက္သူတို.လက္စြဲ ခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ)

# အႏွစ္၃၀ ခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ)

# သိပၸံမွသည္ သစၥာဆီသို. (ခ်စ္ငယ္)

* မဟာေသနာပတိ (ခ်စ္ဦးညိဳ)

# ေတြးသူမ်ား (ကိုတာ)

# ငယ္ကခ်စ္အႏွစ္တစ္ရာ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

# ေစာရသက္ျပင္း (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

# ညမဖတ္ရ (သို.မဟုတ္) ေသြးစုပ္ေရာဂါ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

# စိတ္ေေျပာင္းကိုခြာ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

# ထမင္းလံုး တေစၧ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

# ျဂိဳလ္ေမြတဲ့ပန္းတေဂါင္း (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

# ၀ိညာဥ္၏ အရိပ္ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

# သေဘၤာပ်က္ ခရီးသည္ ခုႏွစ္ေယာက္ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

# လက္မတင္ကေလး (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

သူေယာင္ရုပ္ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

# ကမၻာကို ကိုင္လႈပ္သူ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

# ငယ္ကခ်စ္ အႏွစ္တစ္ရာ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

# ရွက္ျပံဳး (ခ်စ္စံ၀င္း)

# ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ (ေက်ာ္ျငိမ္း)

# ေတာ္ဖလာႏွင့္စကားစျမည္ (ေက်ာ္၀င္း)

# ေတာ (လင္းေ၀ျမိဳင္)

မာန၏ေနာက္ဆြဲတြဲမ်ား (လြန္ထားထား)

# စာဖတ္က်ြမ္းျခင္းျဖင့္ ဘ၀တိုးတက္ေရး ၁ (ဇင္သန္.)

# စာဖတ္က်ြမ္းျခင္းျဖင့္ ဘ၀တိုးတက္ေရး ၂ (ဇင္သန္.)

# စာဖတ္က်ြမ္းျခင္းျဖင့္ ဘ၀တိုးတက္ေရး ၃ (ဇင္သန္.)

# ဆင္းရဲေသာေဖေဖ ခ်မ္းသာေသာေဖေဖ (ညီသစ္)

# သူတို.အျမင္သူတို.အေတြး (ပါရဂူ)

# ကေလးျပႆနာ (ပါရဂူ)

# သူ.လိုဘုရင္ (ပါရဂူ)

# လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား (ေဖျမင့္)

# ေသရြာျပန္တို.၏အဏၰ၀ါခရီး (ဖိုးေက်ာ.)

# ဆင္သခ်ၤဳိင္းရွာပံုေတာ္ႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ဖိုးေက်ာ.)

# ပင္လယ္က်ား၊အဏၰ၀ါမီးစုန္းမ်ားႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ဖိုးေက်ာ.)

# ညီမေလးရယ္စိုးရိမ္မိတယ္ (တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္)

# တန္းခူးေလႏွင့္ေလ်ာ့ေတာ့သည္ (တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္)

# ၀သန္ေလခ်ိန္မွန္ကူး (တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္)

# ေခါင္းႏွင့္ပန္း (ဖိုး၀ေမာင္)

# ေအးခ်မ္းေစေသာ စကားလံုးေလးမ်ား (ဖိုး၀ေမာင္)

# ျဖစ္တည္ျခင္း ပဓါန၀ါဒႏွင့္ လူသားပဓါန၀ါဒ (ဆန္းလြင္)

# ကမာၻ.ေတြးေခၚပညာရွင္ႀကီးမ်ား (ဆန္းလြင္)

# အခ်စ္ လကၡဏာ (စံ-ဇာဏီဘို)

# အခ်စ္ ေဗဒင္ (စံ-ဇာဏီဘို)

# မီးျပတိုက္ (ေဆာင္း၀င္းလတ္)

# နံနက္ ၃နာရီ (ေဆာင္း၀င္းလတ္)

# ဆူးကေလးစူးတယ္ ခူးမယ္ (ေဆာင္း၀င္းလတ္)

# အမွတ္တရေရႊ ၆၀ (၀င္းၿငိမ္း)

# အေဖာ္ (ရွား)

# တသက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္အေတြးေခၚမ်ား (ေရႊဥေဒါင္း)

# ျမတ္သက္ေမာ္ (ေရႊဥေဒါင္း)

# ေခါင္းတံုးေပၚထိပ္ကြက္(ေရႊဥေဒါင္း)

# ရတနာပံု (ေရႊဥေဒါင္း)

# ခရီးထြက္ရန္စီစဥ္ၾကျခင္း (ေရႊဥေဒါင္း)

# အနားသတ္သစၥာ (စိုးျမတ္သူဇာ)

# ဘ၀တစ္ခုအမွတ္တရ (ေဆြမင္း၊ ဓႏုျဖဴ)

# လူညာႀကီး (ေဆြေဆြေအာင္)

# လြယ္အိပ္ကေလး (ေဆြေဆြေအာင္)

# အေရွ.ၿမိဳ.ရိုးမွ မိုးေရစက္မ်ား (တာရာမင္းေ၀)

# ေမွာ္ဆရာရဲ.ေက်ာင္းစာအုပ္ (တာရာမင္းေ၀)

# ေကာင္းကင္အေၾကြေကာက္တဲ့လက္ (တာရာမင္းေ၀)

# ေရႊဖိနပ္မွာအစိမ္းေရာင္ (တာရာမင္းေ၀)

# ကိုယ့္လက္နဲ. ဖမ္းမိတဲ့နဂါးေငြ.တန္း (တာရာမင္းေ၀)

# ကိုးမရွိတဲ့ န၀င္း(တာရာမင္းေ၀)

# အထဲသို.၀င္ေလာ့ ဘာေၾကာင့္ရပ္ေနသနည္း (တာရာမင္းေ၀)

# ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ၾကယ္ျမင္လျမင္ေလာကဓံ (တာရာမင္းေ၀)

# ၿပိဳင္ျမင္းတို.ရဲ့ခြာသံ (တာရာမင္းေ၀)

# ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ဧဒင္ကေခ်သည္ (တာရာမင္းေ၀)

# ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေၾကးသြန္းယဥ္ေက်းမႈ (တာရာမင္းေ၀)

# လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ့ ေက်ာက္ထြင္းရာဇ၀င္(တာရာမင္းေ၀)

# ခ်စ္သံုးလီ (သန္းေဆြ)

# ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀အေၾကာင္း (ေသာ္တာေဆြ)

# ဘရန္ဒီတစ္ပုလင္း (ေသာ္တာေဆြ)

# ေက်ာက္ၿဖံဳးေက်ာ္ႀကီး (ေသာ္တာေဆြ)

# အေရွ.ကေန၀န္းထြက္သည့္ပမာ (သိန္းေဖျမင့္)

# မ်ိဳးရိုးထဲမွ ဆိုးေပႀကီးမ်ား (သုေမာင္)

# အစြမ္းထက္ဂါထာေတာ္မ်ားႏွင့္ဂမၻီရျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား (သုသုက)

သုခ မွတ္စု


# ငလ်င္ဗံုးၾကဲခဲ့စဥ္ကႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ဦးလွ၀င္း)

# ေရႊဘံုသာ လမ္းေပၚမွာ (ဦးလွ၀င္း)

# အာဇာနည္ (ဦးႏု)

# တာေတ စေနသား (ဦးႏု)

# ဘ၀အက်ဥ္းသား (ဦးေရႊေအာင္)

၁၉၈၈-၂၀၀၂ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထူးျခားမႈရက္စြဲမွတ္တမ္းမ်ား

# HIV မွတ္စုမ်ား ၂၀၀၄ (ေဒါက္တာသီဟ)

# ငါေျပာခ်င္သမွ်ငါ့ေၾကာင္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း)

# ကဗ်ာမ်ား (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) *****

# ေယာနသံ ဇင္ေယာ္ (ဦးဘသန္း)

မွတ္မိသမွ် ကိုေအာင္ဆန္း၏ေက်ာင္းသားဘ၀

# ကိုေဒါင္း (ေမာင္ထင္)

# ေရဘုရင္ေျမျပင္မွာေတာ့ (ၾကည္သာ)

# ေသြး (ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလး) ***

# ဂ်ဳလိယက္ဆီဆာ (မန္းတင္)

# ေရွးဘ၀ ေနာက္ဘ၀ ဗုဒၶ မေ၀ဖန္ ႏွင့္ ဓမၼစာစုမ်ား (၀င္းသိန္းဦး)

# ငွက္ေတြ ေဆာင္းမခိုမီ (ျငိမ္းေအးအိမ္)

# ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ (၁) အပိုင္း က (ဦးႏု)

# ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ (၁) အပိုင္း ခ (ဦးႏု)

# အဟိတ္- - - ၀တၱဳဇာတ္လမ္းမ်ား (သိပၸံေမာင္၀)

# ရတနာ လိုဏ္ဂူ (နတ္ႏြယ္)

အေတြးအျမင္စာစဥ္

# ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ. ရင္ခံုသံ (၀င္း၀င္းျမင့္)

# ေဗဒါလမ္း (ေဇာ္ဂ်ီ)

# ေ၀ေ၀ရီရီ ၀တၱဳ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

# ျမိဳင္ (ဒဂုန္တာရာ)

# စက္၀ိုင္း (မစႏၵာ)

# ငယ္သူမို.မသိပါ (မစႏၵာ)

# ျငိဳးမာန္ဖြဲ့သူရယ္ (မစႏၵာ)

# ဂ်ီေဟာသူ (မစႏၵာ)

# အရိပ္ (မစႏၵာ)

# ၀တၱဳတိုမ်ား ၆ (မစႏၵာ)

# ပုစၧာ (မစႏၵာ)

# ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္က်င့္၀တ္ (ေမာင္အံ့)

# ပစပ္ရာဇ၀င္ (ေမွာ္ပီဆရာသိန္းႀကီး)

ကိုေဒါင္း (ေမာင္ထင္)

# ျမန္မာ၁၂လအေေၾကာင္း (ေမာင္ထင္)

# ဟာသမ်ားလက္ေရြးစင္ (ေမာင္ေကာင္းထိုက္)

# ဟာသမ်ားလက္ေရြးစင္ ၂ (ေမာင္ေကာင္းထိုက္)

# ဟာသမ်ားလက္ေရြးစင္ ၁၄ (ေမာင္ေကာင္းထိုက္)

# ေသေျပးရွင္ေျပး (ေမာင္ေပၚထြန္း)

# ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္ အိုင္ဒီယာစီးပြားေရး (ေမာင္စူးစမ္း)

# ထူးအေတြ.ႀကံဳအဆန္း တေစၧဇာတ္လမ္းမ်ား (ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္)

# ေတြ.ရႀကံဳရ ရွတတေလးေတြ (အီၾကာေကြး)

# မီးေရာင္ေအာက္ကို၀င္လွ်င္ (မိုးမိုး အင္းလ်ား)

# ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မရွိ (မိုးနီလြင္)

# ေပတလူ (မင္းသိခၤ)

# ၀တၱဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ (မင္းသိခၤ)

# ဆားလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ဘမ်ိဳးဘိုးတူ ဘယ္သန္ဘမွန္ ပထမပိုင္း (မင္းသိခၤ)

# ဆားလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ဘမ်ိဳးဘိုးတူ ဘယ္သန္ဘမွန္ ဇာတ္သိမ္း (မင္းသိခၤ)

# မ" တတ္ပါ့" (မင္းသိခၤ)

# မေအာင္ရင္ (မင္းသိခၤ)

# မေနာမယကိုပီတာ (မင္းသိခၤ)

# ဖရန္.(ဇ)ကာ(ဖ)ကာ၏ စာ (ျမင့္သန္း)

# ေျပာရင္းေျပာေနမည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ (နႏၵာသိန္းဇံ)

# အိုင္ဒီယာ အက္ေဆးမ်ား (ေန၀င္းျမင့္)

# ႏွလံုးသားထဲၾကြက္၀င္ေနသည္ (နီကိုရဲ)

# ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္လက္တြဲေဖၚမ်ား (နီကိုရဲ)

# ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေစ်းသည္အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ)

# တစ္သံုးခုႏွစ္ရွစ္ (နီကိုရဲ)

# လွည့္စား (နီကိုရဲ)

# သံစံုၾကဴးတဲ့ည (နီကိုရဲ)

# လြယ္အိတ္ထဲကအလြဲမ်ား (နီကိုရဲ)

# နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္နဲ.ရင္လြဲသူ (နီကိုရဲ)

# ဇြတ္ (နီကိုရဲ)

# ဇက္ေပၚကဆီးသီး (နီကိုရဲ)

# ေရပြက္ပမာ (ျမသန္းတင့္)

# ၾကာညိုနံ.သင္းေသာေရ၀တီမ (ျမသန္းတင့္)

# ၾသဂုတ္တေစၧမ်ားႏွင့္အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ျမသန္းတင့္)

# လြမ္းေလကညင္း (ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း)

# တစ္မ်ိဳးညာႏြဲ. ေသြမဖယ္ စိုးပါနဲ.ေမရယ္ (ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း)

# ပန္းပြင့္ ခေရႏွင့္အျခား၀တၽၱုတိုမ်ား (မစႏၵာ)

# ေအာက္စ္ဖို.ဒ္ တကၠသိုလ္ ခရီးသြားမွတ္တမ္း (သိပၸံေမာင္၀)

# ျမတ္ဗုဒၶ ေဒသနာ (ေဒါက္တာ၀ါလ္ပိုလာ)

# အေမနဲ႔အေမ့အေၾကာင္း (ခ်စ္စံ၀င္း)

# ဖူးစာရွင္ (မင္းလူ)

# အမွတ္တရ (ဂ်ဴး)

# ခ်စ္သူ၏သမီး(ဂ်ဴး)

# ေရေမ်ာသီး(ဂ်ဴး)

# ေလထဲမွာပ်ံ၀ဲသူမ်ား(ဂ်ဴး)

# ကမၻာေျမရဲ့ခ်စ္သူ(ဂ်ဴး)

# အမုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာစစ္ပြဲမ်ား(ဂ်ဴး)

# ၾကယ္စင္တံတားကမ္းပါးႏွင္းျဖဴ(ဂ်ဴး)

# ရာဇ၀င္ထဲမွာေမာင့္ကိုထားရစ္ခဲ့(ဂ်ဴး)

# လေရာင္ကိုေၾကာက္သူ(ဂ်ဴး)

# ခ်စ္ျခင္း၏အႏုပညာ(ဂ်ဴး)

# မိန္းမႏွစ္ေယာက္(ဂ်ဴး)

# ျမရဲ့လ(ဂ်ဴး)

# အက္ဆစ္တစ္ခြက္္(ဂ်ဴး)

# ခ်စ္သူလားစကားတစ္ပြင့္ပြင့္ခဲ့တယ္(ဂ်ဴး)

# ကၽြန္မနဲ႔ေဆးလိပ္(ဂ်ဴး)

# ဆရာ၀န္ႏွစ္ေယာက္(ဂ်ဴး)

# ၾကယ္ေၾကြတို႔ရဲ့အေတာင္ပံ(ဂ်ဴး)

# ကမၻာေျမရဲ့ခ်စ္သူ(ဂ်ဴး)

# ေလာကဓံႏွင့္လမ္းေလွ်ာက္အတူထြက္ျခင္း (ခ်စ္ဦးညိဳ)

# ရွက္စိတ္ (လူထုစိန္၀င္း)

# အျဖဴ (ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလး)

# အေတာင္ပံေတြရွိခဲ့ရင္ (လြန္ထားထား)

# ရွဴး (တာရာမင္းေ၀)

# ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား (ဂ်ဴး)

# အျပင္ကလူ (ၾကည္ေအး)

# ႏြမ္းလ်အိမ္ျပန္ (ၾကည္ေအး)

# ကံကိုျပင္လိုက္ပါ (ရေ၀ႏြယ္-အင္းမ)

# အပ်ိဳစင္တို႔သိဖို႔ေယာက်ၤားတို႔အေၾကာင္း (ကံခၽြန္)

# သစ္ရြက္တို႔၏ေပါ့ဆျခင္းမ်ား (ေ၀မွဴးသြင္)

# စကၠဴပန္းေတြရဲ့သီခ်င္း (ေ၀မွဴးသြင္)

နဂါးႏိုင္ဓါး

# စိုမွာစိုးလို႔မိုးမိတယ္ (မင္းခိုက္စိုးစန္)

# ေခတ္သစ္တစ္ခု၏အစ၊ အဓိပၸါယ္မ်ား၏အဆံုး (မင္းခိုက္စိုးစန္)

# ေခ်ာင္းၾကည့္တတ္သူတစ္ေယာက္ရဲ့ည (မင္းခိုက္စိုးစန္)

# ကေလးအေတြး (မင္းခိုက္စိုးစန္)

HTML Codes